Polityka prywatności

Administratorem danych, które tu wpisujesz będziemy my, czyli: MultiMasz spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.. Dane będą przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług. Podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora. Masz m.in. prawo do żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia oraz zgłoszenia sprzeciwu na marketing produktów i usług Administratora, jak również skorzystać z innych praw opisanych szczegółowo w polityce prywatności. Odbiorcami Twoich danych czyli podmiotami, którym będziemy mogli przekazać Twoje dane zgodnie z obowiązującym prawem będą podmioty pomagające nam w działaniach związanych z opisanym wyżej marketingiem bezpośrednim produktów i usług własnych oraz inne podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa.

POLITYKA PLIKÓW „COOKIES”

  • Pliki cookies zwane także „ciasteczkami” są to pliki tekstowe zapisywane i przechowywane w pamięci urządzenia wykorzystywanego do przeglądania stron internetowych (np. komputer PC, notebook, tablet, palmtop, telefon komórkowy). Z plikami tymi, po ich zapisaniu, łączy się serwer albo serwery uzyskując do nich odpowiedni dostęp.
  • Niniejsza strona internetowa www.nozedogilotyn.pl oraz wszystkie jej podstrony korzystają z plików cookies wyłącznie w celach statystycznych.
  • Poprzez zmianę ustawień oprogramowania wykorzystywanego do przeglądania niniejszej strony internetowej www.nozedogilotyn.pl i jej podstron, istnieje możliwość określenia warunków przechowywania oraz warunków uzyskiwania dostępu do plików cookies wykorzystywanych przez tę stronę i jej podstrony, w szczególności możliwość całkowitego wyłączenia ich obsługi.
  • W celu zmiany ustawień związanych z obsługą plików cookies należy odpowiednio skonfigurować oprogramowanie wykorzystywane do przeglądania niniejszej strony internetowej www.nozedogilotyn.pl i jej podstron. Stosowne informacje w tym zakresie można uzyskać korzystając z pomocy technicznej dla takiego oprogramowania lub kontaktując się z jego dostawcą.
  • Brak zmiany ustawień oprogramowania wykorzystywanego do przeglądania niniejszej strony internetowej www.nozedogilotyn.pl i jej podstron, stanowi w myśl art. 173 ust. 2 Ustawy prawo telekomunikacyjne wyrażenie zgody na korzystanie przez tę stronę i jej podstrony z plików cookies w celach wyżej określonych.